هنرآگه

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون هنرهای تجسمی
 • مدیر مسئول :اعظم جمشیدیان
 • سردبیر : اعظم جمشیدیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۲, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۹۹
مشاهده جزئیات

مامسین

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : حمید نعمتی
 • مدیر مسئول :حمید نعمتی
 • سردبیر : رضا محمودی
 • استان : فارس
 • شهر : نور آباد ممسنی
 • آخرین شماره : ۹۹۹۶, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۶۳
مشاهده جزئیات

آسمانه

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون ایرانشناسی
 • مدیر مسئول :زهرا کاحسینی
 • سردبیر : سجاد دریس مسلم
 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • آخرین شماره : ۳, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۷۰
مشاهده جزئیات

ارنواز

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون گرافیک و عکاسی
 • مدیر مسئول :جیران شهسواری
 • سردبیر : فاطمه پیله فروش ها
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۱, ۱ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۷۹
مشاهده جزئیات

مشبک

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : زهرا دستگیر قصابه
 • مدیر مسئول :زهرا دستگیر قصابه
 • سردبیر : زهرا دستگیر قصابه
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۶۸
مشاهده جزئیات

هنر انقلاب

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قره ضیاالدین
 • مدیر مسئول :سیما دلایی میلان
 • سردبیر : مهسا محمود پور
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مرکز قره ضیاءالدین
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸۷
مشاهده جزئیات

هنر ششم

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون هنر ششم
 • مدیر مسئول :عاطفه آسترکی
 • سردبیر : عاطفه آسترکی
 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • آخرین شماره : ۳, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۱۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟