پاد

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :سینا صادقیان
 • سردبیر : متین شفیعیون پاک
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۳, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۸۳
مشاهده جزئیات

دادرسان فردا

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : امیر جنتی
 • مدیر مسئول :ملیکا علیپور
 • سردبیر : مهتاب پرویزیان
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۰
مشاهده جزئیات

سرزمینم

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : کانون گردشگری
 • مدیر مسئول : زهرا حسن شاهی
 • سردبیر : زهرا حسن شاهی
 • استان : فارس
 • شهر : ارسنجان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۱ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۷
مشاهده جزئیات

آفتاب

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : محسن کاظمی
 • مدیر مسئول :محسن کاظمی
 • سردبیر : زهراجوزی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۷, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۳
مشاهده جزئیات

مِرداس

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : سمانه سادات نوابی
 • مدیر مسئول :سمانه سادات نوابی
 • سردبیر : نسیم حاجیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۱ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۴۳۷
مشاهده جزئیات

آزاد راه

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : امیرحسین رضوانی
 • مدیر مسئول :امیرحسین رضوانی
 • سردبیر : امیرحسین رضوانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۲, ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۵۶۵
مشاهده جزئیات

مطا

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : غلامرضا نوری
 • مدیر مسئول :غلامرضا نوری
 • سردبیر : محمد علی سلمانی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۱ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۵۷
مشاهده جزئیات

هفت سنگ

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : کانون ادب و هنر سهراب سپهری
 • مدیر مسئول :منصوره حبیب زاده دیزج
 • سردبیر : سعید قنبری فشی
 • استان : تهران
 • شهر : شهريار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۴۵
مشاهده جزئیات

قبله عشق

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : نگار رضایی
 • مدیر مسئول :نگار رضایی
 • سردبیر : مهتاب بزرگان
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۴۰, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۳۷
مشاهده جزئیات

آوای دانشجو

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : تشکل جمعیت اسلامی سیاسی دانشجویی
 • مدیر مسئول :رضا عبادی
 • سردبیر : حمید شبانی
 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۶۷
مشاهده جزئیات

رویدادها

نتایج جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟