هفت سنگ

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : کانون ادب و هنر سهراب سپهری
 • مدیر مسئول :منصوره حبیب زاده دیزج
 • سردبیر : سعید قنبری فشی
 • استان : تهران
 • شهر : شهريار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۸۶
مشاهده جزئیات

مطا

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : غلامرضا نوری
 • مدیر مسئول :غلامرضا نوری
 • سردبیر : محمد علی سلمانی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۱ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۵۲
مشاهده جزئیات

قبله عشق

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : نگار رضایی
 • مدیر مسئول :نگار رضایی
 • سردبیر : مهتاب بزرگان
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۳۹, ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۷
مشاهده جزئیات

آوای دانشجو

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : تشکل جمعیت اسلامی سیاسی دانشجویی
 • مدیر مسئول :رضا عبادی
 • سردبیر : حمید شبانی
 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۶
مشاهده جزئیات

آسمان

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : هومن فرخی
 • مدیر مسئول :علیرضا شفیعی
 • سردبیر : محسن قمری
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۲
مشاهده جزئیات

حسابدارن نوین

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : رضا النصار
 • مدیر مسئول :رضا النصار
 • سردبیر : محمد علی رنجکشیده
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۶, ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۹
مشاهده جزئیات

ورزش و سلامت

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : رویا مرادزاد
 • مدیر مسئول :رویا مرادزاد
 • سردبیر : نگین رضایی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۱, ۳ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۹۱
مشاهده جزئیات

قومس

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : دانشجویی گردشگری و محیط زیست
 • مدیر مسئول :سعید عبادی
 • سردبیر : مهناز اکبری
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۵۱
مشاهده جزئیات

مِرداس

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : سمانه سادات نوابی
 • مدیر مسئول :سمانه سادات نوابی
 • سردبیر : نسیم حاجیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۱ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۷۵
مشاهده جزئیات

دادرسان فردا

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : امیر جنتی
 • مدیر مسئول :ملیکا علیپور
 • سردبیر : مهتاب پرویزیان
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

لوگوی نشریات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟