پیاده رو آزاد

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : مریم پناهپوری
 • مدیر مسئول :نیما قنبری آلونی
 • سردبیر : زهرا ابراهیمی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ آبان ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۷
مشاهده جزئیات

دهکده موفقیت

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : مریم خدابخش
 • مدیر مسئول :مریم خدابخش
 • سردبیر : سید جعفر مهدی الحسینی
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۵, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۴۸
مشاهده جزئیات

دریچه

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی قزوین
 • مدیر مسئول :سید علی پروینچی
 • سردبیر : سید عرفان مصطفوی
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۵, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۲۷
مشاهده جزئیات

نبض

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : شهرزاد میردامادی
 • مدیر مسئول :شهرزاد میردامادی
 • سردبیر : محمد رضا متقی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱, ۱ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۳۲
مشاهده جزئیات

سفیر مسجد

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : تیم رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :لیلا دهقانی
 • سردبیر : اکرم آقایی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۴۰, ۱۶ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۳۱
مشاهده جزئیات

نبض

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : محمد جواد وطن پرست
 • مدیر مسئول :محمد جواد وطن پرست
 • سردبیر : محمد جواد وطن پرست
 • استان : فارس
 • شهر : استهبان
 • آخرین شماره : ۳, ۱۸ آبان ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۹۳۱
مشاهده جزئیات

ورزشکار

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : تربیت بدنی
 • مدیر مسئول :ملیحه فاضلان
 • سردبیر : علی مهرآبادی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • آخرین شماره : ۲, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۶۰
مشاهده جزئیات

حرف حساب

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد میانه
 • مدیر مسئول :میلاد نوری
 • سردبیر : علی محمدی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : ميانه
 • آخرین شماره : ۲۳, ۹ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۹۳
مشاهده جزئیات

ماهنامه آینده روشن

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : فاطمه نوروزی
 • مدیر مسئول :عنایت حاجت پور
 • سردبیر : مهسا مقدم پور
 • استان : خوزستان
 • شهر : ماهشهر
 • آخرین شماره : ۳, ۲۶ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۸۷
مشاهده جزئیات

چوبِ الف

 • موضوع : سایر نشریات
 • صاحب امتیاز : تشکل دانشجویی آرمان
 • مدیر مسئول :مهدی اسدی
 • سردبیر : امیررضاخشنودی
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • آخرین شماره : ۲, ۱۶ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۳۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟