اوج

 • موضوع : فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : امیر سرداری زنوز
 • مدیر مسئول :امیر سرداری زنوز
 • سردبیر : سهیل شریفیان
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۰
مشاهده جزئیات

مکانیزم

 • موضوع : فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :علی علاجی باسمنج
 • سردبیر : رامیلا عابدی آذر
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱۱, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۵
مشاهده جزئیات

24عیار

 • موضوع : فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : فرزاد سهیلیان
 • مدیر مسئول :مرضیه باغبانی
 • سردبیر : آرش اعتماد
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۴, ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۸
مشاهده جزئیات

انگدان

 • موضوع : فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : مجید انجدانی
 • مدیر مسئول :مجید انجدانی
 • سردبیر : محمد عادل فرخی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۹۹
مشاهده جزئیات

صفرویک

 • موضوع : فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : احسان سهرابی
 • مدیر مسئول :احسان سهرابی
 • سردبیر : داوود دهقانی
 • استان : تهران
 • شهر : پرند
 • آخرین شماره : ۹, ۲۸ آذر ۱۳۹۴
 • تعداد بازدید : ۲۰۶
مشاهده جزئیات

دانش آنلاین

 • موضوع : فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : فرناز عابدی
 • مدیر مسئول :فرناز عابدی
 • سردبیر : شیما حسینجانی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : ميانه
 • آخرین شماره : ۱, ۱ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۰۱
مشاهده جزئیات

مهندسی آناتومی نوین

 • موضوع : فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : امیرعلی رفیع زاده
 • مدیر مسئول :عامر منصوری احراری
 • سردبیر : الهام شجاع
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۷۲
مشاهده جزئیات

فرهنگ مجازی

 • موضوع : فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : سیاوش رحیمی جابری
 • مدیر مسئول :مهران کاظم پور
 • سردبیر : فرزانه زارع فرد
 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۰۹
مشاهده جزئیات

صد دروازه

 • موضوع : فنی و مهندسی
 • صاحب امتیاز : محمد مصطفوی
 • مدیر مسئول :احسان رائیجی
 • سردبیر : محمد مصطفوی
 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • آخرین شماره : ۱, ۱ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۰۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

لوگوی نشریات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟