زیگورات

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد اسلام واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :ساینا اسدی حسن وند
 • سردبیر : سارا مطلبی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۰۰۶
مشاهده جزئیات

عصر دانش

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : محمدصالح امام وردی
 • مدیر مسئول :محمد صالح امام وردی
 • سردبیر : محمد امین خاوری
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۳, ۱ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۱
مشاهده جزئیات

انگدان

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : مجید انجدانی
 • مدیر مسئول :مجید انجدانی
 • سردبیر : محمد عادل فرخی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۴, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۸۷۱
مشاهده جزئیات

پروكسيما

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : ميلاد مهديان
 • مدیر مسئول :سام زوارئي
 • سردبیر : الناز رئيسي
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۳, ۲۸ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۹۵
مشاهده جزئیات

میکرو

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : عطا سیدبادامی
 • مدیر مسئول :عطا سیدبادامی
 • سردبیر : رقیه امانی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۵۰۱
مشاهده جزئیات

نویز

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • مدیر مسئول :سینا آسمانی
 • سردبیر : معراج علیزاده مباشر
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۲, ۱ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۳۷
مشاهده جزئیات

الگوریتم

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • مدیر مسئول :مهدی امین مستوفی
 • سردبیر : مهدی امین مستوفی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۶, ۶ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۹۷
مشاهده جزئیات

دیجیتال برگر

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : میلاد جعفری
 • مدیر مسئول :میلاد جعفری
 • سردبیر : محمد مهدی کیائی دوست
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۹۶
مشاهده جزئیات

صنعت برتر

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : سيد احمد فاطمى
 • مدیر مسئول :سید احمد فاطمی
 • سردبیر : علی کشتمند
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱۱, ۲ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۷۳۰
مشاهده جزئیات

آینده

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : احسان قاسمی
 • مدیر مسئول :احسان قاسمی
 • سردبیر : فرزاد زنجیردار
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۶ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۶۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟