لنگر

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی تبریز
 • مدیر مسئول :حسام حسن زاده
 • سردبیر : حسام حسن زاده
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۷, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۷۷
مشاهده جزئیات

فرآیند

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • مدیر مسئول :علی گوزل پور
 • سردبیر : علیرضا ملک خرمی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۵۳
مشاهده جزئیات

مهندسین کامپیوتر

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :محسن مظفری وانانی
 • سردبیر : هومن آرین
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۱۷
مشاهده جزئیات

دیجیتال برگر

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : میلاد جعفری
 • مدیر مسئول :میلاد جعفری
 • سردبیر : علی کارخانه
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۲, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۲۸۲
مشاهده جزئیات

طراحی نوین

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : فرشته فروغی
 • مدیر مسئول :فرشته فروغی
 • سردبیر : تینا ذوالفقارخانی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۳, ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۵۲
مشاهده جزئیات

امید صنعت

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : آرین مشیری
 • مدیر مسئول :آرین مشیری
 • سردبیر : محمد مهدى شريف عسگري
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۳, ۱۸ تیر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۸۳۸
مشاهده جزئیات

زیگورات

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد اسلام واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :ساینا اسدی حسن وند
 • سردبیر : سارا مطلبی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۰۹۴
مشاهده جزئیات

عصر دانش

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : محمدصالح امام وردی
 • مدیر مسئول :محمد صالح امام وردی
 • سردبیر : محمد امین خاوری
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۳, ۱ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۲۱
مشاهده جزئیات

انگدان

 • موضوع : علمی فنی، مهندسی
 • صاحب امتیاز : مجید انجدانی
 • مدیر مسئول :مجید انجدانی
 • سردبیر : محمد عادل فرخی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۴, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۶۹۴
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟