مهرگان سلامت

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی علوم پزشکی
 • مدیر مسئول :زهرا سلیمانی
 • سردبیر : فاطمه مباشری
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۰
مشاهده جزئیات

گاهنامه علمی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : هیات عشاق الحسین ع
 • مدیر مسئول :سجاد نجاری مقدم
 • سردبیر : مهسا مصلحی مصلح آبادی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۶۶
مشاهده جزئیات

تایه

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی پرستاری
 • مدیر مسئول :کامران مسیحی
 • سردبیر : فرشید شجاعی
 • استان : فارس
 • شهر : اقليد
 • آخرین شماره : ۱, ۵ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۴۷
مشاهده جزئیات

سفيدپوش

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : فائزه سرحدي
 • مدیر مسئول :فائزه سرحدی
 • سردبیر : فاطمه سرحدي
 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۷
مشاهده جزئیات

آهنگ زندگی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : سپیده محمدی سامانی
 • مدیر مسئول :پریسا دادخواه تهرانی
 • سردبیر : مائده آقاابراهیما
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۵۲۷
مشاهده جزئیات

جاده سلامتی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : مرضیه خورشیدی
 • مدیر مسئول :مرضیه خورشیدی
 • سردبیر : اویس خلیلی
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۱۱, ۳۰ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۱۱
مشاهده جزئیات

چتر سپید

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : حسن جواهریان
 • مدیر مسئول :حسن جواهریان
 • سردبیر : بهزاد قربانی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۰۷
مشاهده جزئیات

ارتقاء سلامت

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : گروه پرستاری واحد خوی
 • مدیر مسئول :شاهین جنگی
 • سردبیر : محمد علی یاری
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • آخرین شماره : ۲, ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۱۴
مشاهده جزئیات

رویش

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی مامایی
 • مدیر مسئول :زینب دادخواهی
 • سردبیر : نگین کیانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۸۲
مشاهده جزئیات

طب مکمل

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : فاطمه یزدان دوست
 • مدیر مسئول :فاطمه یزدان دوست
 • سردبیر : مریم طالب روحی
 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۸۳۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟