نبض زندگی

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • مدیر مسئول :زهرا عموزاد
 • سردبیر : مهرآسا شالیکار
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۹۶۶۵, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۳۴
مشاهده جزئیات

ابن سینا

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : کانون همیاران سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • مدیر مسئول :محدثه سنچولی
 • سردبیر : هانیه درویشی
 • استان : گلستان
 • شهر : آزاد شهر
 • آخرین شماره : ۲, ۳ مهر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۶۹
مشاهده جزئیات

طپش

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : فاطمه نادری
 • مدیر مسئول :فائزه کامران
 • سردبیر : نوشین السادات مغزی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۴, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۶۷
مشاهده جزئیات

افق سلامت

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی افق سلامت دانشگاه ازاد تبریز
 • مدیر مسئول :ملیکا ذاکر
 • سردبیر : میثم امینی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۰, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۰۱
مشاهده جزئیات

ضربان زندگی

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی گروه مامایی
 • مدیر مسئول :شقایق میرمرادزهی
 • سردبیر : سهیلا صدقیان
 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • آخرین شماره : ۲, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۷۰۷
مشاهده جزئیات

مراقبین سلامت

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : مهدی عابدی
 • مدیر مسئول :مهدی عابدی
 • سردبیر : سید صالح هاشمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۴۰
مشاهده جزئیات

شریان

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : سجاد فیاض مهر
 • مدیر مسئول :سجاد فیاض مهر
 • سردبیر : سجاد فیاض مهر
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • آخرین شماره : ۹, ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۴۱
مشاهده جزئیات

ماهنامه ی حیات

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : کانون سلامت دانشگاه آزاد واحد تاکستان
 • مدیر مسئول :نازنین زهرا یکه زارع
 • سردبیر : حانیه یکه زارع
 • استان : قزوین
 • شهر : تاكستان
 • آخرین شماره : ۹۹۱۱۲۱۰۰, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۲۳
مشاهده جزئیات

سیب سبز

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : ندا ولیخانی
 • مدیر مسئول :ندا ولیخانی
 • سردبیر : ندا ولیخانی
 • استان : اردبیل
 • شهر : خلخال
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۵۵
مشاهده جزئیات

آهنگ زندگی

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : پریسا چلبی
 • مدیر مسئول :پریسا چلبی
 • سردبیر : پریسا چلبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۱۲۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟