تپش

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : مصطفی خداپرست قادیکلایی
 • مدیر مسئول :مصطفی خداپرست قادیکلایی
 • سردبیر : الهام سقفی
 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • تعداد بازدید : ۱۱
مشاهده جزئیات

داوطلبان سلامت

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : داوطلبان سلامت
 • مدیر مسئول :امیر ریگی
 • سردبیر : امیر ریگی
 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۲۲
مشاهده جزئیات

آهنگ زندگی

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : نجمه سادات میرحاج
 • مدیر مسئول :نجمه سادات میرحاج
 • سردبیر : زهرا انصاری
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۳, ۱ دی ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۳۰
مشاهده جزئیات

روپوش سفید

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • مدیر مسئول :محمدرضا صداقت
 • سردبیر : صبا رمضان نژاد شهابی
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۴۴
مشاهده جزئیات

سفیر سلامت

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : مهسا شریفی نودهی
 • مدیر مسئول :مائده شریف زاده
 • سردبیر : محدثه میرعمادی
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۲۳
مشاهده جزئیات

تا دامپزشکی

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : پایگاه بسیج دانشجویی شهید چمران
 • مدیر مسئول :محمد بنابی
 • سردبیر : ابوالفضل کاظمی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • تعداد بازدید : ۸۳
مشاهده جزئیات

پلاکت

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : فرزاد پارسایی
 • مدیر مسئول :فرزاد پارسایی
 • سردبیر : محمد مهدی کاظمی
 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۰۴
مشاهده جزئیات

دنیای پنهان حیوانات

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : سید سروش ساعد
 • مدیر مسئول :سید سروش ساعد
 • سردبیر : هانیه منصوری
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۶۱
مشاهده جزئیات

نوین وت

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : میلاد رشیدی
 • مدیر مسئول :میلاد رشیدی
 • سردبیر : ندا کوثری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ مهر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۰۲
مشاهده جزئیات

تپش

 • موضوع : پزشکی
 • صاحب امتیاز : پرستاری
 • مدیر مسئول :فرشته علیجان زاده
 • سردبیر : فرشته علیجان زاده
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۴ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۴۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟