تمدید جشنواره 99

آهنگ زندگی

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : نجمه سادات میرحاج
 • مدیر مسئول :نجمه سادات میرحاج
 • سردبیر : زهرا انصاری
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۳۶
مشاهده جزئیات

سفیر سلامت

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : مهسا شریفی نودهی
 • مدیر مسئول :مائده شریف زاده
 • سردبیر : محدثه میرعمادی
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • تعداد بازدید : ۲۳
مشاهده جزئیات

تا دامپزشکی

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : پایگاه بسیج دانشجویی شهید چمران
 • مدیر مسئول :محمد بنابی
 • سردبیر : ابوالفضل کاظمی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • تعداد بازدید : ۱۶
مشاهده جزئیات

پلاکت

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : فرزاد پارسایی
 • مدیر مسئول :فرزاد پارسایی
 • سردبیر : محمد مهدی کاظمی
 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۳۲
مشاهده جزئیات

دنیای پنهان حیوانات

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : سید سروش ساعد
 • مدیر مسئول :سید سروش ساعد
 • سردبیر : هانیه منصوری
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • تعداد بازدید : ۱۸۴
مشاهده جزئیات

نوین وت

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : میلاد رشیدی
 • مدیر مسئول :میلاد رشیدی
 • سردبیر : ندا کوثری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ مهر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۰
مشاهده جزئیات

تپش

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : پرستاری
 • مدیر مسئول :فرشته علیجان زاده
 • سردبیر : فرشته علیجان زاده
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۴۶
مشاهده جزئیات

رویش

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی مامایی
 • مدیر مسئول :فاطمه احمدی
 • سردبیر : فاطمه احمدی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۲۵
مشاهده جزئیات

ایمپالس

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی مراغه
 • مدیر مسئول :بهزاد احمدیان
 • سردبیر : بهزاد احمدیان
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مراغه
 • آخرین شماره : ۳, ۱۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۲۰۸
مشاهده جزئیات

راه سلامت

 • موضوع : پزشکی و دامپزشکی
 • صاحب امتیاز : باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاداسلامی واحدخوی
 • مدیر مسئول :امیرمحمد درستی
 • سردبیر : یگانه قمری اصل
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • آخرین شماره : ۲, ۱۰ مهر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۴۴۱۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟