طبع سنج

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : فائزه مهاجرانی
 • مدیر مسئول :زهرا ارجمند
 • سردبیر : محیاجمالیزاده
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۳, ۱۱ دی ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۹۸۵
مشاهده جزئیات

تا دامپزشکی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : صابر محبوبی
 • مدیر مسئول :صابر محبوبی
 • سردبیر : مهدی الطافی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۲۴, ۱ دی ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۹
مشاهده جزئیات

دامپزشکان جوان

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : رضا باجلانی
 • مدیر مسئول :رضا باجلانی
 • سردبیر : شیوا مهدیان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۶, ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۱
مشاهده جزئیات

طپش

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : سارا سپهری راد
 • مدیر مسئول :مهدیه اله دادیان فلاورجانی
 • سردبیر : آزاده ژاله گویان
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۷
مشاهده جزئیات

آهنگ زندگی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : سپیده محمدی سامانی
 • مدیر مسئول :سپیده محمدی سامانی
 • سردبیر : مهری کاوسی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۲, ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۴
مشاهده جزئیات

ریکاوری

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : سید مصطفی موسویان نجف آبادی
 • مدیر مسئول :محمد جواد حیدری
 • سردبیر : زهرا شمسی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۶۳
مشاهده جزئیات

کلینیک فرهنگی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : مهدی ایروانی
 • مدیر مسئول :راضیه یزدی زهرانی
 • سردبیر : امین درستکار
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۳, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۴۲۷
مشاهده جزئیات

قلمرو دیگر

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : مهسا رشیدی
 • مدیر مسئول :مهسا رشیدی
 • سردبیر : فاطمه کاظمی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۵۷
مشاهده جزئیات

مهرگان سلامت

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی علوم پزشکی
 • مدیر مسئول :زهرا سلیمانی
 • سردبیر : فاطمه مباشری
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۸۷
مشاهده جزئیات

گاهنامه علمی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : هیات عشاق الحسین ع
 • مدیر مسئول :سجاد نجاری مقدم
 • سردبیر : مهسا مصلحی مصلح آبادی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۹۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟