بیوتین

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : انجمن زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • مدیر مسئول :آیدا حسیبی
 • سردبیر : روح الله قلی زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : تنكابن
 • آخرین شماره : ۱, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۴۶۸
مشاهده جزئیات

لینه

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : فریما بزرگمند
 • مدیر مسئول :فریما بزرگمند
 • سردبیر : نسترن مظفری
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۱
مشاهده جزئیات

تسلا

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : مریم رفیع زاده
 • مدیر مسئول :اشکان ابوالحسنی
 • سردبیر : مریم رفیع زاده
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱۰, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۷۲
مشاهده جزئیات

اکسیژن

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : نگین رضایی
 • مدیر مسئول :نگین رضایی
 • سردبیر : نوید سیادت
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۱۹, ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۴۵
مشاهده جزئیات

ابوعلی سینا

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحدسبزوار
 • مدیر مسئول :روح الله دلبری
 • سردبیر : امید احمدی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۸۲
مشاهده جزئیات

دامپزشکی

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : محمد همتی
 • مدیر مسئول :محمد همتی
 • سردبیر : سروش محمودزاده خیاوی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۸۱
مشاهده جزئیات

زیست در زندگی

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : انجمن زیست
 • مدیر مسئول :سجاد قاراخانی
 • سردبیر : زهره اکبری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۷۵۳
مشاهده جزئیات

آمانج

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : آراس رسایی
 • مدیر مسئول :آراس رسایی
 • سردبیر : راحله روشناس
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۲, ۱ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۴۱
مشاهده جزئیات

فراز

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : محدثه شیروی
 • مدیر مسئول :فاطمه گودرزی
 • سردبیر : الهام مختاری
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۵۸
مشاهده جزئیات

سگمان

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : فرزانه باقری نِژاد
 • مدیر مسئول :فرزانه باقری نژاد
 • سردبیر : محمد مهدی عادل پور
 • استان : فارس
 • شهر : استهبان
 • آخرین شماره : ۲, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۶۷
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟