آرمان دانشجو

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : تشکل آرمان دانشجو
 • مدیر مسئول :اندیشه لیاقت
 • سردبیر : مریم علمی انواری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۳۶, ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۱۰
مشاهده جزئیات

اقتدار

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد قم
 • مدیر مسئول :احمد ساکی
 • سردبیر : احمد ساکی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۲, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۶
مشاهده جزئیات

دنیای بیوتکنولوژی

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : ساناز مهاجرانی
 • مدیر مسئول :ساناز مهاجرانی
 • سردبیر : ساناز مهاجرانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۴, ۱۲ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۰۱۲
مشاهده جزئیات

نوش دارو

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :ندا کامکاردهکردی
 • سردبیر : علی کریمی صحنه سرایی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۱
مشاهده جزئیات

دنیای زیست شناسی

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : سهیلا عبداله فرد
 • مدیر مسئول :سهیلا عبداله فرد
 • سردبیر : مهشید نصرت
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۲, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۷۸
مشاهده جزئیات

بیوتین

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : انجمن زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • مدیر مسئول :آیدا حسیبی
 • سردبیر : روح الله قلی زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : تنكابن
 • آخرین شماره : ۱, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۶۴۶
مشاهده جزئیات

لینه

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : فریما بزرگمند
 • مدیر مسئول :فریما بزرگمند
 • سردبیر : نسترن مظفری
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۳۳
مشاهده جزئیات

تسلا

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : مریم رفیع زاده
 • مدیر مسئول :اشکان ابوالحسنی
 • سردبیر : مریم رفیع زاده
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱۰, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۸۶
مشاهده جزئیات

اکسیژن

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : نگین رضایی
 • مدیر مسئول :نگین رضایی
 • سردبیر : نوید سیادت
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۱۹, ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۸۶
مشاهده جزئیات

ابوعلی سینا

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحدسبزوار
 • مدیر مسئول :روح الله دلبری
 • سردبیر : امید احمدی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۴۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟