فراز

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : محدثه شیروی
 • مدیر مسئول :فاطمه گودرزی
 • سردبیر : الهام مختاری
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۱
مشاهده جزئیات

سگمان

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : فرزانه باقری نِژاد
 • مدیر مسئول :فرزانه باقری نژاد
 • سردبیر : محمد مهدی عادل پور
 • استان : فارس
 • شهر : استهبان
 • آخرین شماره : ۲, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۶
مشاهده جزئیات

تازه های میکروبیولوژی

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : ندا فرازی
 • مدیر مسئول :سینا عزیزی
 • سردبیر : نسرین توحیدی
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۸, ۱۵ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۵
مشاهده جزئیات

مبتکران جوان

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی مبتکران جوان
 • مدیر مسئول :اکبر میرزائی
 • سردبیر : اکبر میرزائی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • آخرین شماره : ۴, ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۸۵۹
مشاهده جزئیات

غذای حلال

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : بهار صادقی
 • مدیر مسئول :بهار صادقی
 • سردبیر : مهدیه نادعلی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۲, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۵۶
مشاهده جزئیات

تسلا

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : مریم رفیع زاده
 • مدیر مسئول :مریم رفیع زاده
 • سردبیر : شقایق ادیب امینی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۶, ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۸۹
مشاهده جزئیات

نهایت

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : کانون ادب و هنر
 • مدیر مسئول :احسانه میثمیان
 • سردبیر : مریم دمیری
 • استان : فارس
 • شهر : ني ريز
 • آخرین شماره : ۲, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۱۵
مشاهده جزئیات

طلیعه مهر

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : سروش نیک خواه
 • مدیر مسئول :سروش نیک خواه
 • سردبیر : امیر حسین امیدی
 • استان : تهران
 • شهر : شهر قدس
 • آخرین شماره : ۱, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۵۲
مشاهده جزئیات

حقوق نامه

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : اشرف خدادادی
 • مدیر مسئول :اشرف خدادادی
 • سردبیر : اشرف خدادادی
 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • آخرین شماره : ۲, ۷ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۳۹
مشاهده جزئیات

طرح نو

 • موضوع : علوم پایه
 • صاحب امتیاز : سجاد باباخانی
 • مدیر مسئول :سجاد باباخانی
 • سردبیر : فاطمه گودرزی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱۴, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۷۷
مشاهده جزئیات

رویدادها

لوگوی نشریات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟