اکسیژن

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : نگین رضایی
 • مدیر مسئول :نگین رضایی
 • سردبیر : نوید سیادت
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۱۳, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۲۱
مشاهده جزئیات

ابوعلی سینا

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحدسبزوار
 • مدیر مسئول :روح الله دلبری
 • سردبیر : امید احمدی
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۹
مشاهده جزئیات

دامپزشکی

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : محمد همتی
 • مدیر مسئول :محمد همتی
 • سردبیر : سروش محمودزاده خیاوی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۹۷
مشاهده جزئیات

زیست در زندگی

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : انجمن زیست
 • مدیر مسئول :سجاد قاراخانی
 • سردبیر : زهره اکبری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۶۵۳
مشاهده جزئیات

آمانج

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : آراس رسایی
 • مدیر مسئول :آراس رسایی
 • سردبیر : راحله روشناس
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۲, ۱ مرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۳۷
مشاهده جزئیات

فراز

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : محدثه شیروی
 • مدیر مسئول :فاطمه گودرزی
 • سردبیر : الهام مختاری
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۹۴
مشاهده جزئیات

سگمان

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : فرزانه باقری نِژاد
 • مدیر مسئول :فرزانه باقری نژاد
 • سردبیر : محمد مهدی عادل پور
 • استان : فارس
 • شهر : استهبان
 • آخرین شماره : ۲, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۵۳
مشاهده جزئیات

ورزش و سلامت

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : رویا مرادزاد
 • مدیر مسئول :رویا مرادزاد
 • سردبیر : نگین رضایی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۱, ۳ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۹۲
مشاهده جزئیات

تازه های میکروبیولوژی

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : ندا فرازی
 • مدیر مسئول :سینا عزیزی
 • سردبیر : نسرین توحیدی
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۸, ۱۵ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۳۴
مشاهده جزئیات

مبتکران جوان

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی مبتکران جوان
 • مدیر مسئول :اکبر میرزائی
 • سردبیر : اکبر میرزائی
 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • آخرین شماره : ۴, ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۱۳۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟