حرکت نوین

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی تفریحات سالم دانشگاه آزاد اسلامی فسا
 • مدیر مسئول :فاطمه بردبار
 • سردبیر : بردبار
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۵, ۲ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۴
مشاهده جزئیات

فراز

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : محدثه شیروی
 • مدیر مسئول :فاطمه گودرزی
 • سردبیر : الهام مختاری
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۳, ۲۰ آبان ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۶۳۲
مشاهده جزئیات

فراز

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : رضوان مفیدی
 • مدیر مسئول :رضوان مفیدی
 • سردبیر : مرضیه حیدری
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۶۴
مشاهده جزئیات

تازه های میکروبیولوژی

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : ندا فرازی
 • مدیر مسئول :سینا عزیزی
 • سردبیر : نسرین توحیدی
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۹, ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۲۲۸
مشاهده جزئیات

دنیای بیو تکنولوژی

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : غزاله سلیمی پور
 • مدیر مسئول :غزاله سلیمی پور
 • سردبیر : غزاله سلیمی پور
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۷۵
مشاهده جزئیات

نشریه فرهنگی ورزشی سانیار

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
 • مدیر مسئول :حسام ابراهیمی
 • سردبیر : حسام ابراهیمی
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • آخرین شماره : ۳, ۲۷ تیر ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۱۹
مشاهده جزئیات

ویستا

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی میکروبیولوژی
 • مدیر مسئول :سینا روانبخش
 • سردبیر : مهسا مقدم
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • تعداد بازدید : ۶۳
مشاهده جزئیات

طرح نو

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : سجاد باباخانی
 • مدیر مسئول :سجاد باباخانی
 • سردبیر : نسرین پازوکی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۲۰, ۹ خرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۸۸۰
مشاهده جزئیات

آمانج

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : آراس رسایی
 • مدیر مسئول :آراس رسایی
 • سردبیر : راحله روشناس
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۴, ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۷۰۷
مشاهده جزئیات

آرمان دانشجو

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : تشکل آرمان دانشجو
 • مدیر مسئول :اندیشه لیاقت
 • سردبیر : مریم علمی انواری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۳۶, ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۳۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟