ورزش بدون وقفه

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : فاطمه عبدالملکی
 • مدیر مسئول :فاطمه عبدالملکی
 • سردبیر : فاطمه اکبری
 • استان : همدان
 • شهر : ملاير
 • آخرین شماره : ۹۰۹۰۵, ۲۶ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۳
مشاهده جزئیات

سلامت و تغذیه ورزشی

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : امیر حسین نوروزی
 • مدیر مسئول :جواد لطفی جمالی
 • سردبیر : احسان بخش لیجانی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شرق
 • آخرین شماره : ۱, ۱۵ تیر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۱۳
مشاهده جزئیات

فرهنگ و ورزش

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی و دانشجویی نشاط فرهنگی
 • مدیر مسئول :فاطمه رضایی نیارکی
 • سردبیر : یاسمن ژاله
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۲, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۶
مشاهده جزئیات

یافته های فیزیولوژی

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : زهراکشاورزکرچگانی
 • مدیر مسئول :زهرا کشاورز کرچگانی
 • سردبیر : ستاره نجفی خوزانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۳۱۹
مشاهده جزئیات

یافته های بیولوژی

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : نفیسه شریفی
 • مدیر مسئول :زهرا خسروی
 • سردبیر : نفیسه شریفی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۱۷
مشاهده جزئیات

حسابدار

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی دانشجویی حسابدار
 • مدیر مسئول :عرفان حلاج
 • سردبیر : دنیا محجوب
 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • تعداد بازدید : ۵۴
مشاهده جزئیات

سفیر

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : کانون تربیت بدنی
 • مدیر مسئول :پانیذ فلک دین
 • سردبیر : فلک دین
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

فراز

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : فاطمه امینی
 • مدیر مسئول :نیلوفر نصراصفهانی
 • سردبیر : کیمیا سلیمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۱۹
مشاهده جزئیات

طرح نو

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : سجاد باباخانی
 • مدیر مسئول :سجاد باباخانی
 • سردبیر : نسرین پازوکی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۲۲, ۴ مهر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۶۱۳۰
مشاهده جزئیات

نامداران جودو

 • موضوع : علوم پایه، تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : فاطمه بخشی
 • مدیر مسئول :فاطمه بخشی
 • سردبیر : مهدی آزادی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۲, ۲۶ آبان ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۱۲۷
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟