تمدید جشنواره 99

فراز

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : رضوان مفیدی
 • مدیر مسئول :رضوان مفیدی
 • سردبیر : مرضیه حیدری
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۱۷
مشاهده جزئیات

تازه های میکروبیولوژی

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : ندا فرازی
 • مدیر مسئول :سینا عزیزی
 • سردبیر : نسرین توحیدی
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۸, ۱۵ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۷۵
مشاهده جزئیات

دنیای بیو تکنولوژی

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : غزاله سلیمی پور
 • مدیر مسئول :غزاله سلیمی پور
 • سردبیر : غزاله سلیمی پور
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۲۳
مشاهده جزئیات

نشریه فرهنگی ورزشی سانیار

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
 • مدیر مسئول :حسام ابراهیمی
 • سردبیر : حسام ابراهیمی
 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • تعداد بازدید : ۳۵۰
مشاهده جزئیات

ویستا

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی میکروبیولوژی
 • مدیر مسئول :سینا روانبخش
 • سردبیر : مهسا مقدم
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • تعداد بازدید : ۲۳
مشاهده جزئیات

طرح نو

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : سجاد باباخانی
 • مدیر مسئول :سجاد باباخانی
 • سردبیر : نسرین پازوکی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱۹, ۱ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۷۰۲
مشاهده جزئیات

آمانج

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : آراس رسایی
 • مدیر مسئول :آراس رسایی
 • سردبیر : راحله روشناس
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۴, ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۵۴۹
مشاهده جزئیات

آرمان دانشجو

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : تشکل آرمان دانشجو
 • مدیر مسئول :اندیشه لیاقت
 • سردبیر : مریم علمی انواری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۳۶, ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۲۱
مشاهده جزئیات

اقتدار

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد قم
 • مدیر مسئول :احمد ساکی
 • سردبیر : احمد ساکی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۲, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۹۷
مشاهده جزئیات

دنیای بیوتکنولوژی

 • موضوع : علوم پایه و تربیت بدنی
 • صاحب امتیاز : ساناز مهاجرانی
 • مدیر مسئول :ساناز مهاجرانی
 • سردبیر : ساناز مهاجرانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۴, ۱۲ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۶۶۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟