ایثار

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون ایثار
 • مدیر مسئول :حامد سید محسنی باروق
 • سردبیر : حسین آذردخت
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۴۴۴
مشاهده جزئیات

نقل قول

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : قرارگاه شهید احمدی روشن
 • مدیر مسئول :محمدعلی افشاری
 • سردبیر : محمدعلی افشاری
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۹۶
مشاهده جزئیات

رهش

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سید محمد خدادادی
 • مدیر مسئول :سید محمد خدادادی
 • سردبیر : سید محمد خدادادی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ مهر ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۰۶
مشاهده جزئیات

عصر نو

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : افسانه احمدی بهبهانی
 • مدیر مسئول :افسانه احمدی بهبهانی
 • سردبیر : آمنه تنگستانی
 • استان : خوزستان
 • شهر : ماهشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۶۱
مشاهده جزئیات

باران

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مجمع اسلامی
 • مدیر مسئول :محدثه سادات حسنی
 • سردبیر : فاطمه زهرا رضاییان
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • تعداد بازدید : ۶۱
مشاهده جزئیات

صدای دانشجو

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بهراد شفیعیان
 • مدیر مسئول :بهراد شفیعیان
 • سردبیر : بهراد شفیعیان
 • استان : کهگیلویه و بویراحمد
 • شهر : ياسوج
 • تعداد بازدید : ۷۲
مشاهده جزئیات

صدای دانشجو

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : فاطمه علی بابایی
 • مدیر مسئول :فاطمه علی بابایی
 • سردبیر : نرگس زرفشان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۳۹۵
مشاهده جزئیات

نشریه باران

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : تشکل دانشجوئی یوسف زهرا
 • مدیر مسئول :مریم شکرانی
 • سردبیر : محدثه غفارپور
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۲, ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
 • تعداد بازدید : ۱۷۸
مشاهده جزئیات

نقطه سر خط

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : پریسا دانا
 • مدیر مسئول :پریسا دانا
 • سردبیر : نسرین ناخدازاده
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۴, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۶۳۰۱
مشاهده جزئیات

طلای سیاه

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : فاطمه نوروزی زادگان
 • مدیر مسئول :طناز مظفری
 • سردبیر : طناز مظفری
 • استان : فارس
 • شهر : شيراز
 • آخرین شماره : ۹۹۸۱, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۱۴
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام انتخابات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟