تمدید جشنواره 99

افق

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : علی قیاسی
 • مدیر مسئول :علی قیاسی
 • سردبیر : علی قیاسی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲۹, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۲۸
مشاهده جزئیات

ندای حقیقت

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بسیج
 • مدیر مسئول :ابوالفضل پورحیدرعلی
 • سردبیر : معین صفری
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • تعداد بازدید : ۲۰
مشاهده جزئیات

آفتاب مآه

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سید محمد مهدی صالحی
 • مدیر مسئول :مصطفی بدویه
 • سردبیر : سید محمد مهدی صالحی
 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • تعداد بازدید : ۲۸
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :مائده زارعي
 • سردبیر : امیرحسین کرمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۴۰
مشاهده جزئیات

جوان انقلابی

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : محمد علی قنامی زاده فلاحی
 • مدیر مسئول :محمد علی قنامی زاده فلاحی
 • سردبیر : مهرزاد سلیمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۲۱
مشاهده جزئیات

کاف

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سینا امیری
 • مدیر مسئول :سینا امیری
 • سردبیر : مینا حقیقت فرد
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۵, ۳۰ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۰۵۸
مشاهده جزئیات

تپش

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی پرستاری
 • مدیر مسئول :امین زمانی
 • سردبیر : ملیحه رجبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۷۸
مشاهده جزئیات

دانشجو آنلاین

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : زهرا فرامرزی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۸۰۷
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی نشریات
 • مدیر مسئول :سمانه سادات نوابی
 • سردبیر : نسیم حاجیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۲۸
مشاهده جزئیات

کاما

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : احمد عسگری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱۱, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۴۲
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟