بازتاب

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : حوزه شهید باکری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : مریم چراغیان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۵, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۹۲
مشاهده جزئیات

کوله پشتی

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مریم محمدی
 • مدیر مسئول :مریم محمدی
 • سردبیر : زهرا طلایی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۷۰
مشاهده جزئیات

بارمان

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : فرخنده یعقوب پور
 • مدیر مسئول :فرخنده یعقوب پور
 • سردبیر : علی صفری
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۵۵۵
مشاهده جزئیات

پلاک5

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی ایثار دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :زینب السادات حسینی
 • سردبیر : محمد ایزدی لایبیدی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۳, ۲۸ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۷۶
مشاهده جزئیات

نشریه دانشجویی تدبیر قلم

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : پوریا پهلوان زاده
 • مدیر مسئول :پوریا پهلوان زاده
 • سردبیر : شورای سردبیری
 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • آخرین شماره : ۱۷, ۳۰ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۲۲۶
مشاهده جزئیات

کاما

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : احمد عسگری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۰۰
مشاهده جزئیات

شمیم

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : تشکل جامعه اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :حسین کریمی
 • سردبیر : موجا معمار
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲۱۲, ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۱۹
مشاهده جزئیات

کیمیای سبز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : راحله اکبری
 • مدیر مسئول :راحله اکبری
 • سردبیر : مسعوده ساقی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۲, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۳۹
مشاهده جزئیات

جاد

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : تشکل جامعه اسلامی
 • مدیر مسئول :امید براتی
 • سردبیر : سید محمد حسینی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۴, ۸ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۵۱۱
مشاهده جزئیات

نشریه دانشجویی افق

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی تهران جنوب
 • مدیر مسئول :امیر حسین حیدری
 • سردبیر : یاشار شیرزاد
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۳, ۱۱ آبان ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۶۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟