کاما

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : احمد عسگری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۰
مشاهده جزئیات

شمیم

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : تشکل جامعه اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :حسین کریمی
 • سردبیر : موجا معمار
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲۱۲, ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۱۲
مشاهده جزئیات

کیمیای سبز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : راحله اکبری
 • مدیر مسئول :راحله اکبری
 • سردبیر : مسعوده ساقی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۲, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۴۰
مشاهده جزئیات

جاد

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : تشکل جامعه اسلامی
 • مدیر مسئول :امید براتی
 • سردبیر : سید محمد حسینی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۳, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۹
مشاهده جزئیات

نشریه دانشجویی افق

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی تهران جنوب
 • مدیر مسئول :امیر حسین حیدری
 • سردبیر : یاشار شیرزاد
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۳, ۱۱ آبان ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۴۰
مشاهده جزئیات

لنگر

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی تبریز
 • مدیر مسئول :حسام حسن زاده
 • سردبیر : حسام حسن زاده
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۷, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۸۳
مشاهده جزئیات

بازتاب

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : حوزه شهید باکری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : مریم چراغیان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۵, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۳۱
مشاهده جزئیات

اندیشه نو

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون اندیشه سازان جوان دانشگاه آزاد ممسنی
 • مدیر مسئول :میلاد انصاری
 • سردبیر : میلاد انصاری
 • استان : فارس
 • شهر : نور آباد ممسنی
 • آخرین شماره : ۱۷, ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۴۲۲
مشاهده جزئیات

بارمان

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : فرخنده یعقوب پور
 • مدیر مسئول :فرخنده یعقوب پور
 • سردبیر : مریم محمدی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۹۷
مشاهده جزئیات

ندای دانشجو

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : محد امین عظیم آبادی
 • مدیر مسئول :علی مجیدی
 • سردبیر : علی مجیدی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۱, ۹ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۲۴۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

لوگوی نشریات

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟