ندای حقیقت

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بسیج
 • مدیر مسئول :ابوالفضل پورحیدرعلی
 • سردبیر : معین صفری
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • تعداد بازدید : ۸
مشاهده جزئیات

آفتاب مآه

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سید محمد مهدی صالحی
 • مدیر مسئول :مصطفی بدویه
 • سردبیر : سید محمد مهدی صالحی
 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • تعداد بازدید : ۱۶
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :مائده زارعي
 • سردبیر : امیرحسین کرمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۳۲
مشاهده جزئیات

جوان انقلابی

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : محمد علی قنامی زاده فلاحی
 • مدیر مسئول :محمد علی قنامی زاده فلاحی
 • سردبیر : مهرزاد سلیمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۱۶
مشاهده جزئیات

کاف

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سینا امیری
 • مدیر مسئول :سینا امیری
 • سردبیر : مینا حقیقت فرد
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۵, ۳۰ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۷۳۰
مشاهده جزئیات

تپش

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی پرستاری
 • مدیر مسئول :امین زمانی
 • سردبیر : ملیحه رجبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۵۰
مشاهده جزئیات

دانشجو آنلاین

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : زهرا فرامرزی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۷۷۴
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی نشریات
 • مدیر مسئول :سمانه سادات نوابی
 • سردبیر : نسیم حاجیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۰۸
مشاهده جزئیات

کاما

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : احمد عسگری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱۱, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۹۷
مشاهده جزئیات

جوان انقلابی

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : جعفر عسکری شهید
 • مدیر مسئول :جعفر عسکری شهید
 • سردبیر : مجتبی قنبری
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۶۰۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟