شهرآورد

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : داود مهدیه نحف ابادی
 • مدیر مسئول :داود مهدیه نجف ابادی
 • سردبیر : دانیال مهدیه نجف ابادی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • تعداد بازدید : ۸
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :سید ابوالفضل میرمعصومی
 • سردبیر : نرگس زرفشانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۱ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۹۸
مشاهده جزئیات

نقطه سر خط

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : پریسا دانا
 • مدیر مسئول :پریسا دانا
 • سردبیر : نسرین ناخدازاده
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱۶۷۸۲, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۵۷۹۸
مشاهده جزئیات

ندای امداد

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی فسا
 • مدیر مسئول :فاطمه رنجبر جلیانی
 • سردبیر : مرضیه بهرامیان
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۵, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۲۹
مشاهده جزئیات

افق

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : علی قیاسی
 • مدیر مسئول :علی قیاسی
 • سردبیر : علی قیاسی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲۹, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۹۱
مشاهده جزئیات

ندای حقیقت

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بسیج
 • مدیر مسئول :ابوالفضل پورحیدرعلی
 • سردبیر : معین صفری
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • تعداد بازدید : ۶۸
مشاهده جزئیات

آفتاب مآه

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سید محمد مهدی صالحی
 • مدیر مسئول :مصطفی بدویه
 • سردبیر : سید محمد مهدی صالحی
 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • تعداد بازدید : ۶۶
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :مائده زارعي
 • سردبیر : امیرحسین کرمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۷۹
مشاهده جزئیات

جوان انقلابی

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : محمد علی قنامی زاده فلاحی
 • مدیر مسئول :محمد علی قنامی زاده فلاحی
 • سردبیر : مهرزاد سلیمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۹۳
مشاهده جزئیات

کاف

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سینا امیری
 • مدیر مسئول :سینا امیری
 • سردبیر : مینا حقیقت فرد
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۵, ۳۰ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۵۱۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟