کاف

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سینا امیری
 • مدیر مسئول :سینا امیری
 • سردبیر : مینا حقیقت فرد
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۵, ۳۰ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۳۶۳
مشاهده جزئیات

گفتمان

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : گفتمان
 • مدیر مسئول :فرید نادری
 • سردبیر : صالح کردگاری
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۸, ۴ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۰۹
مشاهده جزئیات

تپش

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی پرستاری
 • مدیر مسئول :امین زمانی
 • سردبیر : ملیحه رجبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۶۵
مشاهده جزئیات

دانشجو آنلاین

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : زهرا فرامرزی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۶۹۵
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی نشریات
 • مدیر مسئول :سمانه سادات نوابی
 • سردبیر : نسیم حاجیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۵۸
مشاهده جزئیات

کاما

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : احمد عسگری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱۱, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۳۳
مشاهده جزئیات

جوان انقلابی

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : جعفر عسکری شهید
 • مدیر مسئول :جعفر عسکری شهید
 • سردبیر : مجتبی قنبری
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۵۲۲
مشاهده جزئیات

شمیم

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : جامعه اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :محسن رستمی
 • سردبیر : مرتضی شمس آبادی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲۲۱, ۷ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۴۴
مشاهده جزئیات

افق

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
 • مدیر مسئول :محمدجواد بورقانی فراهانی
 • سردبیر : احسان عزیز محمدی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲۹, ۴ دی ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۱۹۷
مشاهده جزئیات

کوله پشتی

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مریم محمدی
 • مدیر مسئول :مریم محمدی
 • سردبیر : زهرا طلایی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۰۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟