یادگاری

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی همدان
 • مدیر مسئول :علیرضا احسانی فر
 • سردبیر : علی حاج بابایی
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • تعداد بازدید : ۴
مشاهده جزئیات

ایثار

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون ایثار
 • مدیر مسئول :حامد سید محسنی باروق
 • سردبیر : حسین آذردخت
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸۱
مشاهده جزئیات

انعکاس

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : معراج بهزادیانی خوب
 • مدیر مسئول :معراج بهزادیانی خوب
 • سردبیر : معراج بهزادیانی خوب
 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • تعداد بازدید : ۴۸
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :سید ابوالفضل میرمعصومی
 • سردبیر : نرگس زرفشانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۱ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۱۸۳
مشاهده جزئیات

نقطه سر خط

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : پریسا دانا
 • مدیر مسئول :پریسا دانا
 • سردبیر : نسرین ناخدازاده
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱۶۷۸۲, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۵۸۷۱
مشاهده جزئیات

ندای امداد

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی فسا
 • مدیر مسئول :فاطمه رنجبر جلیانی
 • سردبیر : مرضیه بهرامیان
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۵, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
 • تعداد بازدید : ۸۱
مشاهده جزئیات

افق

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : علی قیاسی
 • مدیر مسئول :علی قیاسی
 • سردبیر : علی قیاسی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲۹, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۵۴
مشاهده جزئیات

ندای حقیقت

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بسیج
 • مدیر مسئول :ابوالفضل پورحیدرعلی
 • سردبیر : معین صفری
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • تعداد بازدید : ۱۱۷
مشاهده جزئیات

آفتاب مآه

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سید محمد مهدی صالحی
 • مدیر مسئول :مصطفی بدویه
 • سردبیر : سید محمد مهدی صالحی
 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • تعداد بازدید : ۱۰۹
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : علیرضا بیاتی
 • مدیر مسئول :مائده زارعي
 • سردبیر : امیرحسین کرمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۱۳۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟