با مصوبه چهارمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

سردبیران ۴ نشریه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تغییر کرد

سردبیران ۴ نشریه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تغییر کرد

چهارمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه برگزار شد.

شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷

دکتر نصیری خبر داد

تمدید فرصت شرکت در سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد تا ۲۰ تیر ماه

تمدید فرصت شرکت در سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد تا ۲۰ تیر ماه

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید فرصت نام نویسی دانشجویان اهل قلم برای شرکت در سومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی این دانشگاه تا ۲۰ تیر خبر داد.

یکشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۷

در طی حکمی از سوی دکتر رضا نصیری صورت گرفت

انتصاب نماینده تام الاختیار اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی سومین جشنواره نشریات دانشجویی

انتصاب نماینده تام الاختیار اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی سومین جشنواره نشریات دانشجویی

دکتر رضا نصیری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در طی حکمی جناب آقای ولی الله ولی پور عزیزی رئیس اداره نشریات فرهنگی را به عنوان نماینده تام الاختیار اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی و عضو شورای سیاستگذاری سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۷
زمانبندی دومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی
شروع ثبت نام1396/11/15
پایان ثبت نام
1397/03/30
تمدید : 1397/04/20
اعلام نتایج
متعاقباً اعلام خواهد شد.
اختتامیه جشنواره
متعاقباً اعلام خواهد شد.
زمانبندی انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول
ثبت نام
متعاقباً اعلام خواهد شد.
بررسی صلاحیت
متعاقباً اعلام خواهد شد.
معرفی نهایی حائزین شرایط
متعاقباً اعلام خواهد شد.
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی
متعاقباً اعلام خواهد شد.

رویدادها

ثبت نام جشنواره جشنواره نشریات

طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحدهای دانشگاهی

 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد یزد
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد تهران شمال
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد کرج
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد خمینی شهر
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد شهرقدس
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد علوم و تحقیقات
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد تهران مرکزی
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد قزوین
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد کاشان
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد اصفهان (خوراسگان)
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد تهران غرب
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد ساوه
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد علوم پزشکی تهران
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد قم
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد اراک
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد سمنان
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط سازمان مرکزی
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد فلاورجان
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد همدان
 • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد مشهد