در گفت و گو با آنا مطرح شد

نشریات دانشجویی، زمینه ساز توسعه صنعت

نشریات دانشجویی، زمینه ساز توسعه صنعت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، ملارد و صفادشت نشریات دانشجویی را زمینه ساز توسعه صنعت خواند و اظهار کرد؛ نشریات دانشجویی می تواند باعت توسعه و ایجاد زمینه سازی ارتباط میان صنعت و دانشگاه شود.

دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان صورت گرفت

گشایش خانه نشریات دانشجویی شهید آوینی

گشایش خانه نشریات دانشجویی شهید آوینی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با اعلام اینکه حمایت از نشریات دانشجویی را وظیفه خود می دانیم گفت : نشریات دانشجویی آیینه تمام نمای فعالیت ها و نظرات دانشجویان در دانشگاه است.

پنجشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
زمانبندی انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول
ثبت نام
1395/10/20 لغایت 1395/11/25
تمدید : تا پایان وقت اداری 1395/12/14
بررسی صلاحیت
1395/11/25 لغایت 1395/11/30
تمدید : تا پایان وقت اداری 1395/12/15
معرفی نهایی حائزین شرایط1395/12/16
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی1395/12/19
زمانبندی دومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی
شروع ثبت نام1395/10/20
پایان ثبت نام
1396/02/30
تمدید : 1396/06/10
اعلام نتایج1396/09/18
اختتامیه جشنواره1396/09/30

رویدادها

ثبت نام جشنواره جشنواره نشریات

طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحدهای دانشگاهی

  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد تهران غرب
  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد ساوه
  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد علوم پزشکی تهران
  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد قم
  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد اراک
  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد سمنان
  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط سازمان مرکزی
  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد فلاورجان
  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد همدان
  • طراحی فراخوان سومین جشنواره نشریات دانشجویی توسط واحد مشهد